Per Svensson, Lotta Lundberg och Ola Larsmo. Vad ska vi ha fiktionen till. Existentiell litteraturfestival, Uppsala