190829 Ändringar i programmet

Alex Schulman har med mycket kort varsel valt att ställa in sin medverkan under Existentiell litteraturfestival och hänvisar till personliga skäl. Från festivalens sida beklagar vi detta och vill samtidigt meddela att ändringen i programmet innebär att Maria Küchens samtal med Science goes fiction – den lockande rymden flyttas till domkyrkan som det inledande samtalet under festivalen.

Agneta Pleijel har tyvärr fått förhinder att medverka vid årets festival. De samtal som hon skulle ha medverkat i kommer ändå att genomföras som planerat. I samtalet Vad ska vi ha fiktionen till? samtalar Per Svensson med Lotta Lundberg och Ola Larsmo. I samtalet ”Att gestalta möjliga världar” sker samtalet mellan Kristin Windolf med Ylva Eggehorn.

Festivalen invigs i Uppsala domkyrka lördag 31 augusti kl 09.30. Registrering för att få din deltagarbricka öppnar 08.30 i domkyrkan. Kom gärna i god tid! För dig som inte kommer redan till invigningen finns möjlighet att hämta ut deltagarbricka vid entrén till samtalen senare under dagen (domkyrkan, Katedralkaféet, Stadsbiblioteket).

Existentiell litteraturfestival avslutas med söndagens högmässa 11.00 dit förstås alla har tillträde, deltagare eller inte.