Anna Karin Hammar

Anna Karin Hammar är teologie doktor i systematisk teologi och präst i Svenska kyrkan. Hon disputerade år 2009 med avhandlingen Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament. Hammar deltar regelbundet i debatten kring frågor om kyrkans roll i samhället och globaliseringen.