Antje Jackelén

Antje Jackelén är sedan juni 2014 Svenska kyrkans ärkebiskop och var dessförinnan biskop i Lunds stift. Hon är en flitig samhällsdebattör och når till exempel tusentals följare via Twitter. Hon doktorerade vid Lunds universitet och har tjänstgjort som professor i systematisk teologi med inriktning på religion och vetenskap vid Lutheran School of Theology i Chicago, USA, där hon även var direktor för Zygon Center for Religion and Science. Hennes senaste bok är Samlas kring hoppet (Verbum 2016).