Mikael Kurkiala

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi och forskare vid kyrkokansliet i Uppsala. Han är bland annat författare till boken I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader men har också medverkat i ett antal antologier om de existentiella frågornas plats i vår samtid. Sedan 2016 är han redaktör för skriftserien Tidens tecken och är nu aktuell med boken När själen går i exil: modernitet, teknologi och avsaknaden av det heliga.