Ylva Eggehorn

Ylva Eggehorn är författare och poet. Som romanförfattare debuterade hon 1994 med Kvarteret Radiomottagaren, en självbiografisk berättelse mot fonden av ett tidigt femtiotal. Ylva Eggehorn har också skrivit ett antal betraktelseböcker, bönböcker och essäböcker, bland annat om Dietrich Bonhoeffer och Etty Hillesum. Hon skriver även psalmer och hon har tre bidrag i 1986 års psalmbok och många fler i Psalmer i 90-talet. Nu är hon aktuell med betraktelseboken Natt och dag – Ord för årets alla dagar.