Maria Küchen, Dan-Erik Sahlberg. Science goes fiction – den lockande rymden. Existentiell litteraturfestival, Uppsala