Antje Jackelén

Antje Jackelén var Svenska kyrkans ärkebiskop 2014–2022 och dessförinnan biskop i Lunds stift. Hon har tjänstgjort som professor i systematisk teologi med inriktning på religion och naturvetenskap vid Lutheran School of Theology i Chicago, USA. Hon har skrivit ett flertal böcker och artiklar, både vetenskapliga och populärvetenskapliga. Till de vanligt förekommande ämnena hör relationen mellan naturvetenskap och tro och religionens roll i samhället. Bland internationella engagemang märks uppdraget som ledamot i rådet för Lutherska världsförbundet och som Co-President for Religions for Peace. Hennes senaste böcker är Samlas kring hoppet, 2016 och Otålig i hoppet, 2020, i vilken hon behandlar teologiska frågor som väckts av pandemin.