Jonas Gren

Jonas Gren
Jonas Gren är författare och skribent bosatt i Uppsala. Han har tidigare givit ut en rad diktsamlingar, däribland Antropocen, Lantmäteriet och Dälden, där de blommar. 2022 Gav han ut romanen Kromosomparken. Han skriver också om litteratur och klimatfrågor för bland annat Dagens Nyheter.