Välkommen till Existentiell litteraturfestival

Välkommen till Existentiell litteraturfestival – en festival där vi genom litteraturen ges möjlighet att reflektera kring våra livsfrågor. Tillsammans med aktuella författare lyfter vi frågor om döden, livet och meningen med alltihopa, möts i tro och otro, människa till människa, i mellanrummet mellan plats och tid.

Existentiell litteraturfestival arrangeras för tredje gången av Uppsala domkyrka och Sigtunastiftelsen i samverkan med Stadsbiblioteket i Uppsala. Årets festival äger rum i Uppsala lördag den 26 augusti. Söndagens högmässa i domkyrkan 27 augusti genomförs i samverkan med Existentiell litteraturfestival, en mässa med inslag av litterära texter från medverkande författare. 

Varmt välkommen till Existentiell litteraturfestival!

Kristin Windolf, domkyrkokomminister och projektledare
Dan-Erik Sahlberg, programchef på Sigtunastiftelsen och projektledare