Anders Wejryd

Anders Wejryd är ärkebiskop emeritus. Mellan åren 2006 och 2014 var han ärkebiskop i Svenska kyrkan, dessförinnan biskop i Växjö stift. Som ärkebiskop tog Wejryd initiativ till Interfaith Climate Summit, ett interreligiöst möte med företrädare för olika religioner om jordens klimat. Anders Wejryd är Europapresident för Kyrkornas världsråd. Han leder regelbundet samtal på Bokmässans Se människan-scen.