Joel Halldorf

Joel Halldorf är författare, professor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm och medarbetare på Expressen Kultur. Som debattör skriver han bland annat om frågor som rör religion och politik, religionsfrihetens gränser och religionens offentlighet. Han har tidigare utkommit med en rad böcker som Gud: Återkomsten. Varför religionerna kommer tillbaka och vad det betyder, 2018, och Gud: Jakten. Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet, 2020. Nu är han aktuell med Bokens folk: En civilisationshistoria från papyrus till pixlar, en kulturhistorisk exposé om läsandets, skrivandets och böckernas betydelse.