Kerstin Dillmar

Kerstin Dillmar är sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har under många år medverkat i antologier och tidskrifter och flera av hennes texter har även blivit tonsatta för kör. Tillsammans med Lars Björklund har hon skrivit böckerna Kan du förstå mig? och Identitet och uppdrag. Nu är Kerstin Dillmar aktuell med boken Rum för livet – att hitta ett språk för verkligheten, också den skriven tillsammans med Lars Björklund.