Malin Östman

Malin Östman är kurssamordnare och arbetar med studentaktiv undervisning inom ramen för CEMUS- Centrum för miljö och utveckling, Uppsala universitet.