Antje Jackelén

Antje Jackelén är sedan juni 2014 Svenska kyrkans ärkebiskop och var dessförinnan biskop i Lunds stift. Hon doktorerade vid Lunds universitet och har tjänstgjort som professor i systematisk teologi med inriktning på religion och naturvetenskap vid Lutheran School of Theology i Chicago, USA där hon även var direktor för Zygon Center for Religion and Science. Hon är en flitig samhällsdebattör och hennes senaste böcker är Samlas kring hoppet (2016) och Otålig i hoppet (2020), där hon behandlar teologiska frågor som väcks av pandemin.