Camilla von Below

Camilla von Below är leg. psykolog, leg. terapeut och handledare som disputerat i klinisk psykologi. Hon arbetar på S:t Lukas samtalsmottagning i Uppsala med psykoterapi, samtal, undervisning och handledning samt på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet där hon forskar och undervisar. Hon har skrivit böckerna Anknytning i psykoterapi, 2020 samt Anknytning i relationer, 2022.