Camilla von Below

Camilla är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare. Hon har också disputerat i klinisk psykologi. Hon har studerat teologi, till exempel med fokus på hur depression kan förstås ur ett psykologiskt och teologiskt eller existentiellt perspektiv. Camilla von Below arbetar dels på S:t Lukas samtalsmottagning i Uppsala med psykoterapi, samtal, undervisning och handledning, dels på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, där hon undervisar och forskar inom psykodynamisk psykoterapi. Hon är intresserad både av Bibeln och dess berättelser och av hur människor tolkat sina liv genom berättelserna under historiens gång.