David Thurfjell

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap verksam vid Södertörns högskola i Stockholm. Hans forskning handlar om religion och sekularisering i dagens Sverige. 2015 utkom han med boken Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen i vilken han tecknar en bild av majoritetssvenskarnas tvehågsna relation till sitt eget kristna arv. Han har även skrivit om islam, muslimska minoriteter och religion bland romer och han arbetar för närvarande på en studie om sekularisering bland svenskar med muslimsk familjebakgrund. Hans senaste bok Granskogsfolk från 2020 är skriven inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt om naturuppfattningar och sekularisering.