Lydia Sandgren

Lydia Sandgren debuterade 2020 med romanen Samlade verk, för vilken hon tilldelades Augustpriset i den skönlitterära kategorin. Lydia Sandgren är även psykolog och bosatt i Göteborg.