Tomas Bannerhed

Tomas Bannerheds skönlitterära debut Korparna utkom 2011 och tilldelades bland annat Augustpriset och Borås Tidnings debutantpris. Romanen skildrar livet i en småbrukarfamilj under ett år i slutet av 1970-talet. Hans roman Lugnet, är en berättelse om ensamhet, skuld och begär i millennieskiftets Stockholm. Den utkom i september 2018 och blev nominerad till Sveriges Radios romanpris. I sin nya bok En vacker dag skildrar Tomas Bannerhed en vanlig dag i vårsprickningen, från taltrastens första strofer i ottan till morkullans skugglika flykt i skymningen. Boken knyter an till den litterära tradition som odlades av naturprosans mästare under 1900-talets mitt, men tillför den särskilda bannerhedska skärpa som gjort författaren till en framstående naturskildrare av idag. Han är fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap och sociologi och har arbetat som universitetslärare, utredare och redaktör.