Wera von Essen

Wera von Essen gjorde en uppmärksammad debut 2018 med En debutants dagbok, som belönades med Borås Tidnings debutantpris. I sin andra roman Våld och nära samtal som utkom 2020 gestaltar hon en ung kvinnas sexuella relationer, där också våld ingår, parallellt med en andlig resa som till sist leder till att romanens huvudperson upptas i katolska kyrkan.